PassPris per gång
Cirkel TRÄNA170:-
TRÄNA Disco170:-
FysTRÄNA170:-
Pilates Matwork170:-
Pilates Reformer INTRO 5 veckor (blir nivå 1 under terminen)700:-
Pilates Reformer 1 och 2170:-
Klippkort 10 ggr1500:-
Klippkort 5 ggr800:-

KÖP- OCH ANMÄLNINGSVILLKOR TRÄNA! I FALUN

Anmälan

En anmälan är bindande, om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt enligt i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal (2005:59). Ångerrätten innebär att du kan ångra din anmälan genom att sända ett meddelande om detta till Dansa! i Falun, hädanefter kallat Företaget, inom 14 dagar efter det att vi bekräftat anmälan. OBS! Kontrollera även din skräppost, ibland kan bekräftelsen hamna där. Har du inte fått någon bekräftelse utan enbart en kallelse till kursen, gäller ångerrätten 14 dagar från den dag du fått kallelsen. Ett meddelande om att du önskar utnyttja din ångerrätt skall skickas till kontoret@tranaifalun.se fram till dagen före terminsstart. Därefter kan avbokning ske även i receptionen på Stallgränd 9. Du kan även använda dig av det standardformulär för ångerrätt som finns på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se). Om kursen har startat och ångerrätten fortfarande gäller, är det fortfarande möjligt att avboka. Då betalar du dock för de tillfällen som du medverkat på. Reglerna för ångerrätt gäller då anmälan har gjorts via internet eller telefon.

Avanmälan
Efter att ångerrätten har förfallit gäller följande: Om du avbokar/avanmäler efter första terminsveckan debiteras 150 kr (prova-på avgift). Avbokar/avanmäler du efter andra terminsveckan debiteras hela terminsavgiften. Om du/eleven inte vill behålla sin plats ska återbud lämnas omgående, senast två dagar efter första lektionstillfället. Detta för att ge möjlighet åt elever på väntelista att delta. Att utebli från kurs räknas inte som avbokning och ger inte betalningsbefrielse. Avanmälan görs i receptionen eller via mail till kontoret, kontoret@tranaifalun.se alternativt på tfn 023-255 60. Om du inte kan fullfölja kursen på grund av en oförutsedd händelse, till exempel att du bryter benet, kan du avbryta kursen och betalar då endast för de gånger du deltagit.

Tänk på! – har du anmält dig till flera kurser men endast väljer att gå kvar på vissa är det viktigt att du avanmäla dig till de kurser du inte ska gå. Om du inte avanmäler dig riskerar du att behöva betala full kursavgift.

Prova På
Under första veckan på terminen finns det möjlighet att prova på olika träningsformer i mån av plats till en kostnad av 150 kr/lektion. Det går inte att anmäla sig om man enbart vill prova på en gång. Prova på gäller enbart i mån av plats. Det går inte att prova på fullbokade klasser.
Återanmälan
Ny anmälan måste göras varje termin om du önskar att fortsätta träna. Ingen återanmäls automatiskt till nästa termin.
Bekräftelse
Om du anmält dig via hemsidan skickar Företaget alltid ut en automatisk bekräftelse till den angivna e-postadressen som bekräftelse på din anmälan till den/de kurser du angett. Om du inte får en sådan bekräftelse måste du kontakta oss. Vi skickar alltid ett svar till dig, oavsett om du kommit med i kursen eller inte.
Betalning

Terminsavgiften betalas med betalkort eller kontant i receptionen senast vid andra veckan/tillfället. Vid det andra kurstillfället är anmälan bindande. Undantag gäller vid köp av klippkort. Alla priser är inklusive moms.

Försenad Betalning
Vid försenad betalning debiteras du full kursavgift samt påminnelseavgift på 50 kr och faktureringsavgift på 35 kr. Vid utebliven betalning efter skriftlig påminnelse överlämnas ärendet till inkasso, vilket ökar din skuld med de extra avgifter som de tar ut.
DANSA!-KORTET

Kurserna hos Träna! i Falun omfattas inte av Dansa!-kortet.

Ändrade Tider
Om Företaget tvingas ställa in en kurs före kursstart har du rätt att återfå hela avgiften. Företaget förbehåller sig rätten att slå ihop kurser med för få anmälda, ändra lärare, tid och lokal om så blir nödvändigt. Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler.
Inställda Kurser
Företaget förbehåller sig rätten att ställa in kurser, evenemang och enstaka kurstillfällen på grund av för få anmälningar eller om en lärare t.ex. blir sjuk och vi inte lyckas hitta en vikarie i tid. Inställda lektioner meddelas via mail/sms, sociala medier eller via hemsidan. Vid inställt lektionstillfälle återbetalas ingen summa för den gången utan tillfället tas igen under alternativt efter terminen. Ställs en kurs in under en hel termin betalar du naturligtvis ingen avgift för denna. Det är viktigt att du lämnar korrekta kontaktuppgifter så att Företaget kan meddela dig att en lektion är inställd.

Om du missar ett kurstillfälle kan du tyvärr inte ta igen det på någon annan dag/kurs.

Byte Av Kurs
Kontakta Företaget på kontoret@tranaifalun.se eller via 023-255 60 om du behöver byta kurs. Detta kan även göras i receptionen på Stallgränd 9 efter terminsstart.
Lov och Röda Dagar

Om det blir aktuellt med lektionsuppehåll under sportlov, påsklov, höstlov etc meddelar Företaget detta via mail/sms, sociala medier eller via hemsidan.

Minderårig
Elever under 18 år får inte godkänna Företagets villkor utan förälders/målsmans/förmyndares godkännande.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)
För att underlätta administrationen IT-behandlar Företaget uppgifter om namn, adress samt vilken verksamhet du deltar i hos oss. Uppgifterna använder Företaget också för att sända dig information om kommande verksamhet.
FOTOGRAFERING

Företaget förbehåller sig rätten att fotografera och filma lektioner för marknadsföring på hemsida, i trycksaker och på sociala medier.